Aktualności Aktualności

Monitoring terenów leśnych

Monitoring terenów leśnych

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa oraz ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Strzałowo prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących. Na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej "rozporządzeniem", Nadleśnictwo informuje, iż:

- monitoringiem wizyjnym objęte są obszary leśne Nadleśnictwa;

- administratorem danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Strzałowo z siedzibą w Strzałowo 2, 11-710 Piecki, tel. (89) 742 11 65; 

- dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa;

- przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania
i usuwania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Poleacmy Poleacmy