Aktualności Aktualności

Monitoring terenów leśnych

Monitoring terenów leśnych

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa oraz ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Strzałowo prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących. Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako "ustawa", Nadleśnictwo informuje, iż:

 

- monitoringiem wizyjnym objęte są obszary leśne Nadleśnictwa;

- administratorem danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Strzałowo
z siedzibą w Strzałowo 2, 11-710 Piecki, tel. (89) 742 11 65; 

- dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
- przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Poleacmy Poleacmy