Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzania lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_strzalowo/plan_urzadzania_lasu.

Instrukcja urządzania lasu


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Leśnicy w Łazienkach

Leśnicy w Łazienkach

Stoisko LKP "Lasy Mazurskie" zagościło 09.09.18 r. w Łazienkach Królewskich w związku z obchodami I edycji Dni Ochrony Środowiska.

Opinie tych, którzy 9 września pojawili się w warszawskich Łazienkach Królewskich były jednooczne: warto było tu przyjść. Leśnicy z Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie” (Nadleśnictwa Mrągowo, Spychowo i Strzałowo) przygotowali moc ciekawych zajęć nie tylko dla najmłodszych. Jak zwykle, atrakcją samą w sobie był „Las w szkatułce”, czyli mobilny punkt edukacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwa Olsztynek. Uczestnicy rodzinnego pikniku w Łazienkach Królewskich chętnie korzystali  też ze „Strefy Lasu”, czyli specjalnie przygotowanego miejsca, gdzie każdy odwiedzający przez chwilę będzie mógł odseparować się od wielkomiejskiego zgiełku i poczuć się jak w prawdziwym lesie, poczuć jego zapach, fakturę i dźwięki. Oblegany był też kącik malucha, gdzie przez cały czas odbywały się zabawy dla najmłodszych. – Mi najbardziej podobała się gra w przeprowadzanie żaby do stawu – dzielił się wrażeniami na gorąco 5-letni Staś. Olsztyńscy leśnicy prowadzili też zajęcia warsztatowe – m.in. warsztat kaletniczy.