Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne na terenie Nadlesnictwa Strzałowo

Na terenie nadleśnictwa Strzałowo znajduje się wiele ciekawych obiektów edukacyjnych, m. in. ścieżki, izba leśna, Izba Pamięci Ernsta Wiecherta.

 

Izba leśna - jej rolę pełni zaadaptowana zabytkowa stodoła, w której znajdują się:  kolekcja budek lęgowych, , ekspozycja nasion drzew leśnych, próbki drewna drzew iglastych i liściastych z terenu nadleśnictwa, zestaw tablic dydaktycznych „Leśna Szkoła", eksponaty wypreparowanych zwierząt /jeleń i dzik/ a także przedstawione w postaci akwareli siedziby leśniczówek,

Ścieżki edukacyjne, m.in.
ŚCIEŻKA  PRZYRODNICZA  „STRZAŁOWO"

   Ścieżka przebiega przez cenne przyrodniczo obszary północno-zachodniej części Puszczy Piskiej. Przeprowadzona została w dwóch wariantach: dłuższym – 4,4 km i krótszym 2,7 km, i rozpoczyna się przy siedzibie Nadleśnictwa Strzałowo. Trasa oznakowana jest zielonymi strzałkami. Ciekawe przyrodniczo miejsca oznakowane są numerami umieszczonymi na słupkach. Trasa składa się z 11 punktów opisanych w folderze.

1. Siedziba nadleśnictwa Strzałowo i izba leśna –
2. Las naturalny – las gospodarczy
3. Stare drzewa
4. Lasy mokradłowe
5. Runo lasów grądowych.
6. Porosty.
7. Jezioro dystroficzne.
8. Flora jeziorek dystroficznych.
9. Łąka śródleśna.
10. Rodzinny cmentarzyk
11.  Jezioro Majcz Wielki.


Izba Pamięci Ernsta Wiecherta oraz ścieżka edukacyjna na terenie leśnictwa Piersławek.