Wydawca treści Wydawca treści

Lasy regionu

Drzewostany na terenie RDLP w Olsztynie charakteryzują się bardzo dużym zróżnicowaniem. Wynika to przede wszystkim z historii geomorfologicznej związanej ze wszystkimi zlodowaceniami występującymi na terenie naszego kraju.

Drzewostany na terenie RDLP w Olsztynie charakteryzują się bardzo dużym zróżnicowaniem. Wynika to przede wszystkim z historii geomorfologicznej związanej ze wszystkimi zlodowaceniami występującymi na terenie naszego kraju.
Północna część zasięgu administracyjnego olsztyńskiej dyrekcji jest bardziej urozmaicona. Z powodu większej ilości opadów i żyźniejszych gleb, głównie pochodzenia polodowcowego, występują tu drzewostany liściaste i mieszane.
Część środkowa charakteryzuje się nieco słabszymi siedliskami, które powstały na terenach moren czołowych oraz z materiałów międzymorenowych. W tej części dominują siedliska borowe świeże. Jednak w pasie od Miłomłyna do Strzałowa znajdują się największe kompleksy leśne Lasów Taborskich, Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej i Puszczy Piskiej ( w części administrowanej przez RDLP w Olsztynie ) oraz najbardziej urokliwe krajobrazowo tereny leśne przeplatane licznymi jeziorami.

Najbardziej na południe wysuniętą część RDLP Olsztyn charakteryzują siedliska i zbiorowiska roślinne typowe dla terenów będących niegdyś rozlewiskami wód polodowcowych. Fakt ten decyduje dziś o składzie gatunkowym drzewostanów, gdzie niepodzielnie panuje sosna oraz brzoza - gatunki najmniej wymagające co do żyzności gleby.


KLIMAT

Duże zróżnicowanie drzewostanów wynika również z tego, że na obszarze RDLP klimat kontynentalny ściera się z klimatem atlantyckim i dlatego też znajdziemy tutaj fragmenty drzewostanów typowych dla obszarów borealnych jak i drzewostany charakterystyczne dla terenu Pomorza.

Cechy klimatu na terenie RDLP w Olsztynie:

- ilość opadów rocznych 500 mm - 634 mm,

- średnia temperatura 7,0 - 7,7oC,

- okres wegetacji wynosi od 190 dni do 200 dni.


GLEBY I SIEDLISKA

Pod względem gatunku panującego w drzewostanach, lasy olsztyńskie można podzielić na trzy rejony. Największy z nich, obejmujący Kurpie oraz południowe części Warmii, Mazur, to rejon z drzewostanami sosnowymi. W części północnej przeważają dąb i świerk pospolity. W zachodniej części występuje buk. W ujęciu statystycznym gatunkiem dominującym w olsztyńskich lasach jest sosna. Pozostałe gatunki zajmują:

- Brz - 10%,

- Db, Kl, Wz, Js - 8%,

- Ol, Św - po 6%,

- Bk - 4%.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Sztuka konwersacji

Sztuka konwersacji

27.10.2017 r. odbyła się III edycja konkursu przyrodniczo-leśnego - debata leśna. W konkursie udział wzięło dziewięć 2-osobowych drużyn z techników leśnych.

        Pada... Cóż, przyszli leśnicy muszą zmierzyć się z "niewygodną" pogodą, skoro wiążą swoją przyszłość z pracą w terenie. W celu dotlenienia szarych komórek dwuosobowe drużyny zaczęły od konkurencji terenowych. Uczniowie techników leśnych zmierzyli sięz klasyfikacją surowca na pniu oraz na mygłach. Po leśnym spacerze przyszedł czas na rozwiązanie zadań kameralnych dotyczących ochrony przyrody oraz funkcjonowania nadleśnictwa. Po dwóch rundach wyłoniono cztery drużyny, które weszły do finału konkursu - debaty. W czasie sześciu debat wszystkie drużyny mogły z sobą podyskutować na dwa wylosowane tematy, które dotyczyły między innymi gospodarki leśnej, łowieckiej, ochrony przyrody.

Po trudach związanych z wyszukiwaniem argumentów ad hoc wyłoniono zwycięzców.

I miejsce: Adrianna Pawlak, Marcin Schmidt z Technikum Leśnego im. Adama Loreta
w Tucholi,

II miejsce: Sebastian Szklarz, Artur Tomkiewicz z Technikum Leśnego w Białowieży,

III miejsce: Jagoda Cichoń, Mateusz Muzolf z Technikum Leśnego im. Adama Loreta
w Tucholi,

IV miejsce: Aleksandra Murach, Krzysztof Zamojski z Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.