Wydawca treści Wydawca treści

Lasy regionu

Drzewostany na terenie RDLP w Olsztynie charakteryzują się bardzo dużym zróżnicowaniem. Wynika to przede wszystkim z historii geomorfologicznej związanej ze wszystkimi zlodowaceniami występującymi na terenie naszego kraju.

Drzewostany na terenie RDLP w Olsztynie charakteryzują się bardzo dużym zróżnicowaniem. Wynika to przede wszystkim z historii geomorfologicznej związanej ze wszystkimi zlodowaceniami występującymi na terenie naszego kraju.
Północna część zasięgu administracyjnego olsztyńskiej dyrekcji jest bardziej urozmaicona. Z powodu większej ilości opadów i żyźniejszych gleb, głównie pochodzenia polodowcowego, występują tu drzewostany liściaste i mieszane.
Część środkowa charakteryzuje się nieco słabszymi siedliskami, które powstały na terenach moren czołowych oraz z materiałów międzymorenowych. W tej części dominują siedliska borowe świeże. Jednak w pasie od Miłomłyna do Strzałowa znajdują się największe kompleksy leśne Lasów Taborskich, Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej i Puszczy Piskiej ( w części administrowanej przez RDLP w Olsztynie ) oraz najbardziej urokliwe krajobrazowo tereny leśne przeplatane licznymi jeziorami.

Najbardziej na południe wysuniętą część RDLP Olsztyn charakteryzują siedliska i zbiorowiska roślinne typowe dla terenów będących niegdyś rozlewiskami wód polodowcowych. Fakt ten decyduje dziś o składzie gatunkowym drzewostanów, gdzie niepodzielnie panuje sosna oraz brzoza - gatunki najmniej wymagające co do żyzności gleby.


KLIMAT

Duże zróżnicowanie drzewostanów wynika również z tego, że na obszarze RDLP klimat kontynentalny ściera się z klimatem atlantyckim i dlatego też znajdziemy tutaj fragmenty drzewostanów typowych dla obszarów borealnych jak i drzewostany charakterystyczne dla terenu Pomorza.

Cechy klimatu na terenie RDLP w Olsztynie:

- ilość opadów rocznych 500 mm - 634 mm,

- średnia temperatura 7,0 - 7,7oC,

- okres wegetacji wynosi od 190 dni do 200 dni.


GLEBY I SIEDLISKA

Pod względem gatunku panującego w drzewostanach, lasy olsztyńskie można podzielić na trzy rejony. Największy z nich, obejmujący Kurpie oraz południowe części Warmii, Mazur, to rejon z drzewostanami sosnowymi. W części północnej przeważają dąb i świerk pospolity. W zachodniej części występuje buk. W ujęciu statystycznym gatunkiem dominującym w olsztyńskich lasach jest sosna. Pozostałe gatunki zajmują:

- Brz - 10%,

- Db, Kl, Wz, Js - 8%,

- Ol, Św - po 6%,

- Bk - 4%.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie o sprzedaży

Ogłoszenie o sprzedaży

Nadleśnictwo ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego - NISSAN X-TRAIL 2.0 DCI T-31 DIESEL.

             Nadleśnictwo  Strzałowo  z siedzibą  w  Strzałowie 2,

                  11-710 Piecki, tel. 89 742 11 65, tel. do kontaktu 89 742 22 11

ogłasza drugi  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki NISSAN  X-TRAIL 2.0 DCI T-31 diesel, nadwozie kombi, nr rejst. NMR 07JP,  rok prod. 2010,  moc silnika 150 kM, napęd 4x4, przebieg 109 910 km, cena wywoławcza  25000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 23.03.2018 r. w siedzibie nadleśnictwa o godz. 1000  w sali narad. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 2500 zł. Wadium należy wpłacić do kasy nadleśnictwa do godz. 900  dnia 23.03.2018 r. lub przelewem na konto BOŚ Oddział w Olsztynie nr 79 1540 1072 2001 5050 6741 0001. Samochód  można oglądać w dniach 12.03.2018 do 22.03.2018 r. w siedzibie nadleśnictwa w godz. 800 - 1400. Wadium przepada na rzecz nadleśnictwa, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. Wadium zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny. Postąpienie wynosi 300 zł Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.

                                                                       Nadleśniczy: Zbigniew Ciepluch