Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Monitoring terenów leśnych

Monitoring terenów leśnych

Monitoring terenów leśnych

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa oraz ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Strzałowo prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących. Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako "ustawa", Nadleśnictwo informuje, iż:

- monitoringiem wizyjnym objęte są obszary leśne Nadleśnictwa;

- administratorem danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Strzałowo z siedzibą w Strzałowo 2, 11-710 Piecki, tel. (89) 742 11 65; 

- dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa;

- przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania
i usuwania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.