Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty

Rezerwat przyrody – w myśl Ustawy o ochronie przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Na terenie nadleśnictwa Strzałowo znajdują się sześć rezerwatów przyrody:

1. Pierwos - powołany 19 lutego 1987 r. Zarządzeniem MOŚiZN (MP nr 7, poz. 55, § 11), o powierzchni 580, 31 ha. Jest to rezerwat fitosocjologiczno-florystyczno-faunistyczny.

2. Strzałowo- rezerwat fitosocjologiczno-florystyczny, o pow. 14, 12 ha. Powołany został 4 lutego 1958 roku Zarządzeniem MLiPD (MP Nr 14, poz. 90, z dnia 10 marca 1958).

3. Czaplisko Ławny Lasek - o powierzchni 7, 62 ha. Jest to rezerwat florystyczny. Powołany Zarządzeniem MLiPD w dniu 8 lipca 1963 r. (MP Nr 65 dnia 31 sierpnia 1963, poz. 327).

4. Zakręt - rezerwat leśno-torfowiskowy o pow. 105, 82 ha. Powołany 30 kwietnia 1957 (MP Nr 41 z 1957 r., poz. 264).

5. Królewska sosna - rezerwat leśno-torfowiskowy, o powierzchni 97, 42 ha. Powołany został Zarządzeniem MLiPD 4 maja 1959 r. (MP Nr 50 z dnia 2 czerwca 1959, poz. 225).

6. Krutynia - rezerwat florystyczno-faunistyczny. Jego powierzchnia wynosi 273, 12 ha. Powołany został Zarządzeniem MLiPD w dniu 22 kwietnia 1983 r. (MP Nr 91 z 1983 r.).


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Leśnicy w Gietrzwałdzie

Leśnicy w Gietrzwałdzie

140-rocznica objawień Matki Boskiej przyciągnęła do Gietrzwałdu tłumy. W uroczystościach wzięli też udział olsztyńscy leśnicy.

Girlanda z owoców głogu i jarzębiny (powstała w szkółce leśnej Nadleśnictwa Kudypy), która otaczała polowy ołtarz to tylko jeden z leśnych akcentów towarzyszących gietrzwałdzkim uroczystościom 140-lecia objawień Matki Boskiej. Podczas Mszy Świętej dary nieśli dr inż. Piotr Czyżyk, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i jego zastępca Małgorzata Błyskun. Oprawę muzyczną mszy świętej uzupełnili sygnaliści z zespołu „Leśna Brać”.  – Nie mogło nas zabraknąć podczas takiego wydarzenia. Matka Boska w Gietrzwałdzie ukazała się przecież na drzewie. Poza tym jako Lasy Państwowe mamy obowiązek być blisko ludzi – podkreśla dyrektor Piotr Czyżyk.

Olsztyńscy leśnicy zadbali atrakcje dla pielgrzymów. Nadleśnictwa Mrągowo, Spychowo, Strzałowo (Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Mazurskie”) i Nadleśnictwo Kudypy przygotowały stoisko na którym promowany był Projekt Rozwojowy Lasów Państwowych „Zdrowa żywność z polskich lasów”. Stoisko miało też gości specjalnych. Odwiedzili nas Prymas Polski Abp Wojciech Polak i Abp, Metropolita Warmiński Józef Górzyński.