Asset Publisher Asset Publisher

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy jest tworzony w wyniku uchwały sejmiku województwa. Przed przyjęciem uchwały jej projekt musi być uzgodniony z miejscową radą gminy oraz z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

 Powiększenie powierzchni parku krajobrazowego, wyłączenie pewnej powierzchni spod ochrony, a także całkowita likwidacja parku następuje również za sprawą uchwały sejmiku wojewódzkiego.

Park krajobrazowy chroni obszary ze względu na ich wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe, a także krajobrazowe.

Na terenie nadleśnictwa Strzałowo znajduje się Mazurski Park Krajobrazowy (MPK), który powołany został uchwałą WRN w Olsztynie nr X/38/77 z dnia 8 grudnia 1997 i WRN w Suwałkach nr VIII/31/77 z dnia 5 grudnia 1977 r. W skład MPK wchodzą lasy obrębu Strzałowo i Krutyń oraz częściowo Babięta. Powierzchnia gruntów nadleśnictwa wchodzących w obszar MPK wynosi 13 634 ha.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Idą święta

Idą święta

Mieszkańcy Piecek i okolic w niedzielę 03.12.2017 r. rozpoczęli przygotowania do świąt.

W niedzielne przedpołudnie w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji "Pegaz" w Pieckach rozpoczął się jarmark mikołajkowy. Nadleśnictwo Strzałowo także uczestniczyło w tym wydarzeniu. Leśnicy ze Strzałowa przygotowali dla odwiedzających pachnące lasem atrakcje - warsztaty świąteczne. Każdy, kto miał nieco chęci, mógł przygotować świąteczny stroik z darów lasu. W czasie odkrywania artystycznych zdoloności zwłaszcza najmłodsi goście mogli odczuć na własnej skórze czym różni się sosna od świerka. Poznali także owoce olszy, dzikiej róży, leszczyny, sosny, modrzewia. Efekty pracy pokazują jak wiele barw, kształtów i zapachów daje las.